En reformerad grundlag

Proposition 2009/10:80

En reformerad grundlag

Regeringens proposition 2009/10:80

En reformerad grundlag

Prop.

2009/10:80

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 december 2009

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås omfattande ändringar i regeringsformen. Det

föreslås även ändringar i vallagen (2005:837) och kommunallagen

(1991:900) samt en rad följdändringar i bl.a. riksdagsordningen.

I regeringsformen föreslås ändringar av bestämmelserna om

regeringen, riksdagens kontrollmakt, normprövning och domstolarnas

ställning. Dessa ändringar innebär bl.a. att en ny bestämmelse om

obligatorisk omröstning om statsministerns stöd i riksdagen efter ett val

införs,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2009-12-15 Bordläggning: 2009-12-16 Hänvisning: 2009-12-17 Motionstid slutar: 2010-01-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (10)