En sammanhållen svensk havspolitik

Proposition 2008/09:170

2008/09:170

statsbudgeten.

6.2.

13.3.1.

avsnitt

13.3.1.

avsnitt

avsnitt

avsnitt

politik.

välfärd.

tillväxtpotential.

marknader.

internationella

områdena.

åtgärder.

konkurrenskraft.

stärkas.

intressenter.

havet.

helhet.

företagens

elementen.

föroreningar.

internationella

regeringens

av

Nordostatlanten

för

havsmiljön.

regeringens

utredningens

dessa.

viktig

området.

åtgärder.

regeringens

effektivare

samordnas.

information.

Ospar

konventionerna.

havsmiljön.

presenterats.

fonden.

Ryssland.

inom

Östersjöns

samordnade.

havsområden.

anslagsområden.

bedömning.

havsområden.

förandet.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2009-03-17 Bordläggning: 2009-03-17 Hänvisning: 2009-03-18 Motionstid slutar: 2009-04-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)