En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke

Proposition 2022/23:64

Regeringens proposition 2022/23:64

En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn

Prop.

utan vårdnadshavarens samtycke

2022/23:64

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 februari 2023

Ebba Busch

Camilla Waltersson Grönvall (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att socialnämnden ska få möjlighet att besluta om öppna insatser till ett barn som har fyllt 12 år även utan vårdnadshavarnas samtycke, om det bedöms lämpligt och barnet samtycker till insatsen. Syftet är att öka socialnämndens möjligheter att ge stöd till barn, även om samtycke till insatsen saknas från barnets vårdnadshavare samtidigt som situationen inte är så allvarlig att kriterierna för ett omhändertagande enligt lagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2023-02-21 Bordlagd: 2023-02-21 Hänvisad: 2023-02-22 Motionstid slutar: 2023-03-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.