En ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd

Proposition 2021/22:65

Regeringens proposition 2021/22:65

En ytterligare förlängning av anståndstiden för

Prop.

att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd

2021/22:65

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 25 november 2021

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall.

Det föreslås bl.a. att Skatteverket efter ansökan får förlänga anståndstiden med ytterligare som längst 15 månader efter att den tidigare maximala anståndstiden har upphört. En sådan förlängning förutsätter dock bl.a. att Skatteverket samtidigt beviljar en avbetalningsplan, enligt vilken anståndsbeloppet ska vara avbetalt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen är återkallad

Händelser

Inlämnad: 2021-11-30 Bordlagd: 2021-11-30 Hänvisad: 2021-12-01 Motionstid slutar: 2021-12-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.