Enklare och bättre täktbestämmelser

Proposition 2008/09:144

2008/09:144

   
   

eller

     
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
     
       
     
     
     
     
     
   

följande

   

mark

säkerhet.

     

tenförsörjning,

eller

mark

vissa

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

miljön.

rigt

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

jöbalken.

berg.

naturgrus.

aspekter.

miljöbalken.

balken

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

gällande

antal

skadas.

arter.

rande

stämmelsen.

ikraftträdande.

komplettera

melse.

rennäringens

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

företag.

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

miljöbalken.

ver

verksamheten.

torvfyndigheter

följande

   

mark

ställa

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

följande

   

mark

säkerhet.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Bilaga

torvfyndigheter

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

stämmelser.

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-03-09 Bordläggning: 2009-03-10 Hänvisning: 2009-03-11 Motionstid slutar: 2009-03-25
Förslagspunkter (2)