Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg, och vissa andra frågor.

Proposition 2011/12:152

Regeringens proposition 2011/12:152

Enklare och effektivare handläggning av

Prop.

bostadstillägg, och vissa andra frågor

2011/12:152

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 maj 2012

Beatrice Ask

Ulf Kristersson

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att bostadstillägg till den som får ålderspension, efterlevandepension eller sjuk- och aktivitetsersättning beviljas tills vidare i stället för tidsbestämt. Bostadstillägg får dock även fortsättningsvis beviljas tidsbestämt. Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan bör enligt regeringens bedömning på lämpligt sätt göra efterkontroll av de uppgifter som ligger till grund för bostadstillägget.

Som en följd av övergången till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-05-23 Bordläggning: 2012-05-23 Hänvisning: 2012-05-24 Motionstid slutar: 2012-06-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)