Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen

Proposition 2014/15:116

Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen

Regeringens proposition 2014/15:116

Erkännande och uppföljning av beslut om

Prop.

övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen

2014/15:116

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 april 2015

Stefan Löfven

Anders Ygeman

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att en person som är misstänkt för brott i Sverige ska kunna stå under övervakning i den medlemsstat där han eller hon har sin hemvist i stället för att vara häktad här. På motsvarande sätt ska en misstänkt person med hemvist i Sverige kunna bli föremål för över- vakning här när brottsutredningen pågår i en annan medlemsstat. Syftet med regleringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-04-29 Bordlagd: 2015-04-29 Hänvisad: 2015-05-05 Motionstid slutar: 2015-05-15
Förslagspunkter (3)