Ett användbart försvar

Proposition 2008/09:140

2008/09:140

2008/09:140

större

5.1),

(Fö2009/249/MIL)

augusti

politikens

Försvarsberedningens

säkerhet.

operativa

kan

framöver.

fortsatt

egna

operativa

vår

vår

angränsande

säkerhet.

och

global

materielanskaffning.

och

insatser.

kollektiva

väpnade

konflikter.

terrorism.

Balkan.

församlingen.

Warszawapakten.

Sveriges

rättsstat.

uppmärksamhet.

samverkan.

säkerhetspolitiska

intressen.

försvar.

militära

uppgifter.

försvaret.

förändras.

närområde.

insatser,

myndighetsgränser.

m.m.

myndighetsgränser.

hot,

förmågans

konfliktnivåer,

insatser,

(brigadnivå),

hot,

snabbinsatsberedskap.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-03-19 Bordläggning: 2009-03-19 Hänvisning: 2009-03-20 Motionstid slutar: 2009-04-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (5)