Ett förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang

Proposition 2009/10:241

Regeringens proposition 2009/10:241

Ett förstärkt integritetsskydd i

Prop.

försäkringssammanhang

2009/10:241

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 juni 2010

Fredrik Reinfeldt

Tobias Billström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås åtgärder för ett förstärkt integritetsskydd på försäkringsområdet med sikte främst på formerna för inhämtande av hälsouppgifter från t.ex. hälso- och sjukvården. Syftet är att säkerställa att försäkringsbolagen inte slentrianmässigt begär samtycke till att inhämta hälsouppgifter samt att lämnade samtycken är frivilliga och bygger på tillräcklig information. Åtgärderna får särskild betydelse för barnförsäkringar.

Regeringen föreslår att ett
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-06-28 Hänvisning: 2010-06-29 Motionstid slutar: 2010-10-11
Förslagspunkter (1)