Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Proposition 2021/22:284

Regeringens proposition 2021/22:284

Ett höjt försörjningskrav för

Prop.

arbetskraftsinvandrare

2021/22:284

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1 september 2022

Magdalena Andersson

Anders Ygeman (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag om att en arbetskraftsinvandrare genom sin anställning ska uppnå en god försörjning för att kunna beviljas ett arbetstillstånd. Förslaget syftar till att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden och motverka konkurrens med låga löner.

Lagändringen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1

Prop. 2021/22:284

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2022-09-06 Bordlagd: 2022-09-21 Hänvisad: 2022-09-26 Motionstid slutar: 2022-10-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)