Ett modernt public service nära publiken - villkor 2020-2025

Proposition 2018/19:136

Regeringens proposition 2018/19:136

Ett modernt public service nära publiken

Villkor
2020 – 2025

Regeringens proposition 2018/19:136

Ett modernt public service nära publiken –

Prop.

villkor
2020–2025

2018/19:136

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 juni 2019

Stefan Löfven

Amanda Lind

(Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen lämnar förslag om villkor och riktlinjer för den verksamhet som bedrivs av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB under kommande tillståndsperiod fr.o.m. den 1 januari 2020 t.o.m. den 31 december 2025.

Det uppdrag och de villkor som gällt under innevarande tillståndsperiod föreslås i stora delar fortsätta att gälla.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

statustext: Propositionen bereds i utskott Inlämnad: 2019-06-10 Bordlagd: 2019-06-11 Hänvisad: 2019-06-12 Motionstid slutar: 2019-09-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (8)
Följdmotioner (6)