Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation

Proposition 2019/20:36

Regeringens proposition 2019/20:36

Ett särskilt straffansvar för samröre med en

Prop.

terroristorganisation

2019/20:36

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 oktober 2019

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår ett särskilt straffansvar för den som har vissa former av samröre med en terroristorganisation om gärningen är ägnad att främja, stärka eller understödja terroristorganisationen. De former av samröre som avses är att

•ta befattning med vapen, ammunition, brandfarliga eller explosiva varor eller transportmedel för en terroristorganisation,

•upplåta lokal eller mark till en terroristorganisation, eller

•lämna annat liknande stöd till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-10-29 Bordlagd: 2019-11-05 Hänvisad: 2019-11-07 Motionstid slutar: 2019-11-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)