Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning

Proposition 2009/10:151

Regeringens proposition 2009/10:151

Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid

Prop.

kreditupplysning

2009/10:151

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 mars 2010

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnar regeringen vissa förslag för att stärka den enskildes personliga integritet vid kreditupplysningsverksamhet.

När kreditupplysningar tillhandahålls ur databaser, t.ex. genom Internet, på ett sådant sätt som avses i yttrandefrihetsgrundlagen är i dag flera av kreditupplysningslagens integritetsskyddande bestämmelser inte tillämpliga. För att stärka skyddet för den enskilde föreslås att följande ska gälla även i dessa fall.

–Beställaren
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-03-15 Bordläggning: 2010-03-16 Hänvisning: 2010-03-17 Motionstid slutar: 2010-03-31

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)