Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet

Proposition 2020/21:194

Regeringens proposition 2020/21:194

Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet

Prop.

2020/21:194

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 maj 2021

Stefan Löfven

Mikael Damberg (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

För att stärka skyddet för Sveriges säkerhet föreslår regeringen ändringar i säkerhetsskyddslagen. Ändringarna innebär bl.a. följande:

•Säkerhetsskyddschefer ska ha en mer framträdande roll i säkerhetsskyddsarbetet.

•Verksamhetsutövare ska ingå säkerhetsskyddsavtal i fler situationer som innebär att en annan aktör kan få tillgång till den säkerhetskänsliga verksamheten.

•Verksamhetsutövare ska göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och pröva lämpligheten av utkontrakteringar och liknande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-05-25 Bordlagd: 2021-05-25 Hänvisad: 2021-05-26 Motionstid slutar: 2021-06-09

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)