Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning

Proposition 2018/19:155

Regeringens proposition 2018/19:155

Ett stärkt straffrättsligt skydd för

Prop.

blåljusverksamhet och myndighetsutövning

2018/19:155

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 juli 2019

Morgan Johansson

Peter Hultqvist (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

På flera orter runt om i Sverige förekommer återkommande angrepp på polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård. Det är ett allvarligt samhällsproblem att centrala blåljusverksamheter angrips och hindras från att utföra sina uppgifter. Även våld och hot mot myndighetsföreträdare är ett allvarligt problem. Risken för otillbörlig påverkan på myndigheters beslutsfattande måste tas på stort allvar.

För att stärka det straffrättsliga skyddet för de centrala
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

statustext: Propositionen bereds i utskott Inlämnad: 2019-07-09 Bordlagd: 2019-08-29 Hänvisad: 2019-09-05 Motionstid slutar: 2019-09-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.