Extra ändringsbudget för 2020 – Åtgärder med anledning av coronaviruset

Proposition 2019/20:132

Regeringens proposition 2019/20:132

Extra ändringsbudget för 2020 - Åtgärder med

Prop.

anledning av coronaviruset

2019/20:132

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 mars 2020

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnar regeringen förslag till en rad åtgärder för att omhänderta effekterna i samhället av spridningen av det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen
covid-19.

Propositionen innehåller förslag om anstånd med inbetalning av dels avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt, avseende högst tre månader vardera för redovisningsperioderna januari– september 2020. Ändringarna föreslås träda i kraft den 7 april
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2020-03-19 Bordlagd: 2020-03-19 Hänvisad: 2020-03-20 Motionstid slutar: 2020-03-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (12)