Extra ändringsbudget för 2020 - Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Proposition 2019/20:187

Regeringens proposition 2019/20:187

Extra ändringsbudget för 2020 – Ersättning till Prop. riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag 2019/20:187 och andra åtgärder med anledning av

coronaviruset

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 juni 2020

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare ändringar i statens budget för 2020 för att omhänderta effekterna i samhället av utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen
covid-19.
Regeringen lämnar bl.a. förslag som ska möjliggöra ersättningar till riskgrupper för
covid-19.
Regeringen avser att besluta om tillfälliga förordningar med bestämmelser om sjukpenning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-06-15 Bordlagd: 2020-06-15 Hänvisad: 2020-06-16 Motionstid slutar: 2020-06-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (8)
Följdmotioner (4)