Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Proposition 2019/20:181

Extra ändringsbudget för 2020 - Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Regeringens proposition 2019/20:181

Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd

Prop.

till välfärd och företag, insatser mot

2019/20:181

smittspridning och andra åtgärder med

anledning av coronaviruset

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 juni 2020

Morgan Johansson

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare åtgärder för att omhänderta effekterna i samhället av utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen
covid-19.

I propositionen föreslås att ett
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2020-06-10 Bordlagd: 2020-06-10 Hänvisad: 2020-06-11 Motionstid slutar: 2020-06-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (10)
Följdmotioner (4)