Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Proposition 2019/20:167

Regeringens proposition 2019/20:167

Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd till hälso-

Prop.

och sjukvården, utbildningsinsatser och andra

2019/20:167

åtgärder med anledning av coronaviruset

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 maj 2020

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare åtgärder för

att omhänderta effekterna i samhället av utbrottet av det nya coronaviruset

som orsakar sjukdomen
covid-19.
Propositionen innehåller förslag till

ändringar i statens budget som syftar till att mildra de ekonomiska effek-

terna i samhället och skapa ökade möjligheter till utbildning och kompe-

tensutveckling.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2020-05-20 Hänvisad: 2020-05-20 Bordlagd: 2020-05-20 Motionstid slutar: 2020-05-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (5)