Extra ändringsbudget för 2021 - Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23-åringar under juni-augusti 2021

Proposition 2020/21:202

Regeringens proposition 2020/21:202

Extra ändringsbudget för 2021 – Förstärkt

Prop.

nedsättning av arbetsgivaravgifterna för

2020/21:202

19–23-åringar
under
juni–augusti
2021

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 25 maj 2021

Mikael Damberg

Åsa Lindhagen (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare åtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen
covid-19.

I propositionen föreslås en tillfällig förstärkning av nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. Förslaget innebär att för ersättning som utges under juni, juli och augusti 2021 ska bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2021-05-25 Bordlagd: 2021-05-25 Hänvisad: 2021-05-26 Motionstid slutar: 2021-06-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)