Extra ändringsbudget för 2022 - Garanti till Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken för lån till Ukraina

Proposition 2021/22:152

Regeringens proposition 2021/22:152

Extra ändringsbudget för 2022 – Garanti till

Prop.

Internationella återuppbyggnads- och

2021/22:152

utvecklingsbanken för lån till Ukraina

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 mars 2022

Anders Ygeman

Max Elger (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnar regeringen förslag om ekonomiskt stöd till Ukraina med anledning av Rysslands invasion av landet. Det föreslås att Sverige garanterar Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens kompletterande lån till Ukraina till ett belopp om högst 44,7 miljoner euro plus ränta.

1

Prop. 2021/22:152

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-03-14 Bordlagd: 2022-03-14 Motionstid slutar: 2022-03-15 Hänvisad: 2022-03-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)