Extra ändringsbudget för 2022 – Stöd till Ukraina

Proposition 2021/22:255

Regeringens proposition 2021/22:255

Extra ändringsbudget för 2022 – Stöd till

Prop.

Ukraina

2021/22:255

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 juni 2022

Morgan Johansson

Mikael Damberg (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnar regeringen förslag som innebär att Sverige bistår Ukraina med ekonomiskt stöd och utrustning till följd av Rysslands invasion av landet. Förslag lämnas om bemyndiganden att skänka försvarsmateriel i form av pansarskott, robotar av typen sjömålsrobot 17, automatgevär och ammunition till automatgevär, som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid. Förslag lämnas även om att ytterligare medel ska anvisas för ekonomiskt stöd till Ukraina och för återanskaffning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2022-06-02 Bordlagd: 2022-06-02 Hänvisad: 2022-06-03 Motionstid slutar: 2022-06-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)