Extra ändringsbudget för 2023 – Försvarsmateriel till Ukraina

Proposition 2022/23:92

Regeringens proposition 2022/23:92

Extra ändringsbudget för 2023 –

Prop.

Försvarsmateriel till Ukraina

2022/23:92

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 mars 2023

Ulf Kristersson

Elisabeth Svantesson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ändringar i statens budget för 2023. Förslagen är en följd av det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde med anledning av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

I propositionen lämnas förslag om ett bemyndigande för regeringen att skänka försvarsmateriel till Ukraina i form av stridsvagn 122, artilleripjäser av typ Archer och robotsystem 97, samt ammunition till denna materiel, som kan avvaras
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2023-03-16 Bordlagd: 2023-03-16 Hänvisad: 2023-03-17 Motionstid slutar: 2023-03-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (5)