Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor

Proposition 2019/20:78

Regeringens proposition 2019/20:78

Finansiella företags uppgifter till

Prop.

Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor

2019/20:78

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 januari 2020

Ibrahim Baylan

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Samarbetet mellan myndigheterna på finansmarknadsområdet är en prioriterad fråga för regeringen. I propositionen lämnas de lagförslag som krävs för att vissa uppgifter som finansiella företag lämnar till Riksgäldskontoret vid tillämpning av lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och lagen (2015:1016) om resolution i stället ska lämnas till Finansinspektionen.

I Finansinspektionens uppdrag bör det ingå att, mot avgift och inom ramen för full kostnadstäckning,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2020-01-28 Bordlagd: 2020-01-28 Hänvisad: 2020-01-29 Motionstid slutar: 2020-02-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (5)