Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Proposition 2019/20:163

Regeringens proposition 2019/20:163

Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta

Prop.

genomförandet av bolags- och

2019/20:163

föreningsstämmor

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 maj 2020

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att det ska införas tillfälliga möjligheter för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra bolagsrespektive föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande. Förslagen innebär att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller genom att aktieägarna eller medlemmarna enbart deltar genom poströstning. Om stämman hålls med enbart poströstning, ska aktieägare och medlemmar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2020-05-07 Bordlagd: 2020-05-07 Hänvisad: 2020-05-07 Motionstid slutar: 2020-05-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)