Flyget i utsläppshandeln

Proposition 2008/09:147

2008/09:147

släppsrätter

lydelse,

32008L0101)

och

om

2008–2012.

koldioxid

tokollet,

Kyotoprotokollet,

minskning.

Europeiska

handelsdirektivet.

sträckan,

digheten.

ska

perioden.

na

meddelas.

ningarna.

ingsplan.

transaktioner.

porten

och

tiga

miljödomstolen

20

miljödomstolen:

20

6

”handelsdirektivet”.

utsläppsminskningar

fartygsoperatören.

med

luftfartsverksamhet

utövare.

kraven.

tivet)

göras.

luftfartyg”.

släppsrätter.

ningsförfarandet.

förordningsnivå.

rätter.

jön.

kännbar

na

den

alternativa

peiska

kurrensfördelar.

slagsramar.

vid

innebär.

utsläppsrätter

utsläppsrätter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-03-13 Bordläggning: 2009-03-17 Hänvisning: 2009-03-18 Motionstid slutar: 2009-04-01
Förslagspunkter (1)