Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning

Proposition 2005/06:6

Regeringens proposition 2005/06:6

Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller

Prop.

sexuell läggning

2005/06:6

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 september 2005

Göran Persson

Barbro Holmberg

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att personer som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning, och som enligt nuvarande bestämmelser ges skydd som skyddsbehövande i övrigt, istället skall få skydd som flyktingar. De lagändringar som förslaget innebär skall träda i kraft samtidigt som den nya utlänningslagen, den 31 mars 2006.

1

Innehållsförteckning

Prop. 2005/06:6

1

Förslag till riksdagsbeslut..................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2005-09-29 Hänvisning: 2005-09-29 Bordläggning: 2005-09-29 Motionstid slutar: 2005-10-14