Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen, m.m.

Proposition 2008/09:127

2008/09:127

heten.

från

gentemot

arbetslöshetsförsäkring

försäkring

lydelse,

följande

19

lemsvillkor)

lemsvillkor)

i

fall,

medelslagen,

lagen.

den

sökande

säkring,

dagpenning.

tetsstöd

karensvillkoren.

hetsersättning.

sökandens

socialförsäkringsförmåner

säkring,

till

efter

arbetslöshetsersättning.

grundbelopp)

dagsförtjänst.

under

denna

som

37

tiden

sökande

ersättningen

garantin

sökande.

lag.

arbetslöshetsersättning.

ningen.

tidigare

ningen.

stycket.

lag.

arbetslöshetsersättning,

arbetslöshetsförsäkring

lemsvillkor)

lemsvillkor)

ikraftträdandet.

arbetslöshetskassor

kassor

ringen”.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2009-03-17 Bordläggning: 2009-03-17 Hänvisning: 2009-03-18 Motionstid slutar: 2009-04-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)