Förbättrade villkor för studerande föräldrar

Proposition 2011/12:42

Regeringens proposition 2011/12:42

Förbättrade villkor för studerande föräldrar

Prop.

2011/12:42

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 december 2011

Jan Björklund

Nyamko Sabuni

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I syfte att förbättra villkoren för studerande föräldrar i samband med att ett barn har avlidit föreslås i propositionen att det i studiestödslagen tas in bestämmelser som upplyser om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om studerandes rätt till studiehjälp och studiemedel vid ledighet i samband med att ett barn under 18 år har avlidit.

Regeringen bedömer att en studerande som studerar med studiemedel och som är förälder bör ha rätt att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-12-13 Bordläggning: 2011-12-13 Hänvisning: 2011-12-14 Motionstid slutar: 2012-01-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)