Förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.

Proposition 2008/09:26

2008/09:26

   

ansvar.

ningen.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
       
       
     
       
   
       
       
     
     
     
   
       
       
       
       
   
       
       
       
     
   
     
     
   
     
   
   
   

myndigheten)

rätt

smuggling.

allmän

     

förordning

   
   

familiaris.

av

licenser.

dröjsmål.

     

missionsförordning.

marknaden

jordbruksverk.

produktsäkerhet.

uppgiften.

prover,

ska

     
   
   
   
   
   
   
   
   
         
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
         

klargörande.

lagen.

för

varorna.

begäran.

verksamhetsområde.

myndigheter

1978:677)

ringsförordning.

ning.

nationella

sanktionsavgift.

mot

som

naliseras.

konsumenternas

export

lingslagen.

     

verktyg.

lagen.

i

anslag.

ning.

har

merkostnader.

oförändrade

nuvarande

förslag.

förordningens

nr

päls.

förordning.

förordning.

Jordbruksverket.

rätt

1523/2007.

smuggling.

förklaras

allmän

myndigheten)

rätt

följas.

   
   
   
   
   
   
   
   
   

sådan

för

allmän

Åkerrén.

förordning

heter.

lagförslaget.

   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
     
     
     
       
       
       
     
       
       
       
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-09-25 Bordläggning: 2008-09-25 Hänvisning: 2008-09-26 Motionstid slutar: 2008-10-10
Förslagspunkter (1)