Förenklad samverkan enligt samtjänstlagen

Proposition 2008/09:123

2008/09:123

skaffenhet.

medborgarkontor

lydelse,

lydelse,

i

har.

regeringen

uppgifter.

stycket.

samverkan.

gjorts.

landsting.

uppgifter.

narie

undvikas.

begränsande.

uppnå

verksamhetsredovisning

bestämmer.

enligt

samordning.

för

personuppgifter.

samtjänsten.

lagens

samtjänst.

samtjänst

förslag.

tagare.

samtjänst.

samverka.

förordning.

samtjänst.

nödvändiga

regeringens

ärendeslag.

i

verksamhetsanknuten

tillämplig.

ansvarsutkrävande.

handläggare.

medborgarkontor

medborgarkontor

har.

uppgifter.

uppgifter.

myndighetens

föreskrift,

kappade.

myndighetens

föreskrift,

handikappade.

medborgarkontor

medborgarkontor

har.

uppgifter.

stycket.

Petra

lydelse:

i

vederbörande

passande.

enligt

Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2009-03-09 Bordläggning: 2009-03-09 Hänvisning: 2009-03-10 Motionstid slutar: 2009-03-24

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)