Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag

Proposition 2021/22:16

Regeringens proposition 2021/22:16

Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri

Prop.

ersättning vid tillfälliga anställningar och

2021/22:16

uppdrag

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 30 september 2021

Morgan Johansson

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att tillfälliga anställningar och uppdrag på annan

ort i vissa fall ska jämställas med tjänsteresor när det gäller möjligheten

att göra avdrag för ökade levnadskostnader. Förslaget innebär att avdrag

för ökade utgifter vid tillfällig anställning eller uppdrag på annan ort ska

göras på samma sätt som för tjänsteresa om anställningen eller uppdraget

är avsett att pågå i högst
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Bordlagd: 2021-10-12 Hänvisad: 2021-10-13 Motionstid slutar: 2021-10-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)