Förlängd giltighetstid för försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse

Proposition 2008/09:32

2008/09:32

   
   

2010.

   
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
     

körkortsåterkallelse.

   
   
   
   
   

tillämpas.

     

Lagrådets

körkortsåterkallelse

   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-10-02 Bordläggning: 2008-10-02 Hänvisning: 2008-10-03 Motionstid slutar: 2008-10-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)