Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Proposition 2020/21:38

Regeringens proposition 2020/21:38

Förlängning av lagen om tillfälliga

Prop.

smittskyddsåtgärder på serveringsställen

2020/21:38

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 oktober 2020

Stefan Löfven

Lena Hallengren (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft den 1 juli 2020. Lagen är tidsbegränsad och gäller till utgången av 2020. Mot bakgrund av en fortsatt spridning av det virus som orsakar sjukdomen
covid-19
föreslår regeringen att lagen ska fortsätta att gälla till utgången av maj 2021.

Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2021.

1

Prop. 2020/21:38

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

statustext: Propositionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-22 Bordlagd: 2020-10-23 Hänvisad: 2020-11-03 Motionstid slutar: 2020-11-09

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)