Förrättare av vigsel och partnerskap

Proposition 2005/06:58

Regeringens proposition 2005/06:58

Förrättare av vigsel och partnerskap

Prop.

2005/06:58

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 december 2005

Göran Persson

Thomas Bodström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Länsstyrelserna förordnar i dag genom separata beslut vigselförrättare och förrättare av partnerskapsregistrering. I propositionen föreslås att uppgifterna att förrätta vigsel och registrering i fortsättningen skall utgöra ett gemensamt uppdrag. Länsstyrelserna skall alltså bara meddela förordnanden som ger behörighet att förrätta både vigsel och registrering av partnerskap.

Det föreslås att de nya reglerna träder i kraft den 15 april 2006. Även förordnanden som vigsel- eller registreringsförrättare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2005-12-21 Bordläggning: 2006-01-17 Hänvisning: 2006-01-18 Motionstid slutar: 2006-02-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)