Förrättare av vigsel och partnerskap

Proposition 2005/06:58

Regeringens proposition 2005/06:58

Förrättare av vigsel och partnerskap

Prop.

2005/06:58

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 december 2005

Göran Persson

Thomas Bodström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Länsstyrelserna förordnar i dag genom separata beslut vigselförrättare och förrättare av partnerskapsregistrering. I propositionen föreslås att uppgifterna att förrätta vigsel och registrering i fortsättningen skall utgöra ett gemensamt uppdrag. Länsstyrelserna skall alltså bara meddela förordnanden som ger behörighet att förrätta både vigsel och registrering av partnerskap.

Det föreslås att de nya reglerna träder i kraft den 15 april 2006. Även förordnanden som vigsel- eller registreringsförrättare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2005-12-21 Bordläggning: 2006-01-17 Hänvisning: 2006-01-18 Motionstid slutar: 2006-02-01
Förslagspunkter (1)