Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande av allmän handling

Proposition 2019/20:179

Regeringens proposition 2019/20:179

Förskottsbetalning i vissa ärenden om

Prop.

utlämnande av allmän handling

2019/20:179

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 juni 2020

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det förekommer att föreskrivna avgifter för kopior av allmänna handlingar inte betalas. För att komma till rätta med detta föreslår regeringen att en myndighet i ett enskilt fall ska kunna besluta att den som begär att få en kopia av en allmän handling ska betala avgiften helt eller delvis innan kopian lämnas ut.

Det föreslås att en bestämmelse om detta införs i offentlighets- och sekretesslagen.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

1

Prop.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

statustext: Propositionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-06-16 Bordlagd: 2020-06-16 Hänvisad: 2020-06-17 Motionstid slutar: 2020-09-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)