Förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96

Proposition 1994/95:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1994/95:100

m

Förslag till statsbudget för budgetåret

Prop.

1995/96

1994/95:100

Enligt
9 kap. 6 § regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag till
statsbudget för budgetåret 1995/96 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster
och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifika­tioner som
fogats till förslaget.

Stockholm
den 22 december 1994

Ingvar
Carlsson

Göran
Persson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Förslaget
till statsbudget för budgetåret 1995/96 avser en 18-månaders period och visar
en omslutning av 968 379 miljoner kronon Budgetför­slaget utvisar ett
underskott på 243 431 miljoner kronon

Statens
lånebehov
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1995-01-10 Bordläggning: 1995-01-10 Hänvisning: 1995-01-19 Motionstid slutar: 1995-01-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1714)