Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning

Proposition 2008/09:201

2008/09:201

för

rättelseverksamhet,

försvarsunderrättelseverksamhet

stånd,

hällets

het,

eller

naler.

hämtats.

fordon.

naler.

verksamheten

svarsmakten.

fysisk

sig

uppdraget,

omedelbart

na

gripande

kan

draget,

taget.

yttrandefrihetsgrundlagen,

rättegångsbalken.

kontrollmyndigheten.

en.

telsedomstol.

om

yttrandefrihetsgrundlagen,

rättegångsbalken,

tioner.

stycket.

telseområdet.

sationer.

riksdagen.

10

med

inhämtningen

mande

sonuppgifter.

rättelseverksamhet.

ter.

avlagt

ordförandens

delar.

tesslagen

(2009:000)

jande

underrättelseverksamheten

uppgiften

nen.

(1996:627)

rättelseverksamhet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2009-05-25 Bordläggning: 2009-05-26 Hänvisning: 2009-06-01 Motionstid slutar: 2009-06-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)