Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Proposition 2021/22:209

Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Regeringens proposition 2021/22:209

Förstärkt kontroll av produkter med dubbla

Prop.

användningsområden

2021/22:209

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 april 2022

Magdalena Andersson

Anders Ygeman (Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås lagändringar med anledning av EU:s nya förordning om kontroll av produkter med dubbla användningsområden. Produkter med dubbla användningsområden är produkter eller teknik avsedda för civilt bruk som även kan användas för militära ändamål eller för tillverkning av massförstörelsevapen. Den nya förordningen är en omarbetning som ersätter en tidigare
EU-förordning
om kontroll av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-04-12 Bordlagd: 2022-04-13 Hänvisad: 2022-04-19 Motionstid slutar: 2022-04-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)