Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Proposition 2019/20:68

Regeringens proposition 2019/20:68

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för

Prop.

personer som arbetar med forskning eller

2019/20:68

utveckling

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 januari 2020

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling förstärks. Det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige höjs från 230 000 kronor till 450 000 kronor per månad. Vidare ska den allmänna löneavgiften sättas ned med tio procentenheter på sådan ersättning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2020-01-21 Bordlagd: 2020-01-21 Hänvisad: 2020-01-22 Motionstid slutar: 2020-02-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)