Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Proposition 2020/21:219

Regeringens proposition 2020/21:219

Fortsatt giltighet av
covid-19-lagen
och lagen

Prop.

om tillfälliga smittskyddsåtgärder på

2020/21:219

serveringsställen

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 augusti 2021

Stefan Löfven

Matilda Ernkrans (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19

(covid-19-lagen)
trädde i kraft den 10 januari 2021. Lagen är tidsbegränsad och gäller till utgången av september 2021.

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft den 1 juli 2020. Även den lagen är tidsbegränsad och gäller till utgången av september 2021.

I denna proposition
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-08-17 Hänvisad: 2021-08-17 Motionstid slutar: 2021-09-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)
Följdmotioner (6)