Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

Proposition 2020/21:22

Regeringens proposition 2020/21:22

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings-

Prop.

och rådgivningsinsats Resolute Support Mission

2020/21:22

i Afghanistan

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 oktober 2020

Stefan Löfven

Ann Linde (Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en

svensk väpnad styrka till förfogande för deltagande i Natos utbildnings-

och rådgivningsinsats Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan till

och med den 31 december 2021. Det svenska styrkebidraget ska bestå av

högst 50 personer på plats. Om situationen så kräver, ska det finnas

möjlighet att utöver själva styrkebidraget tillföra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

statustext: Propositionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-15 Bordlagd: 2020-10-15 Hänvisad: 2020-10-16 Motionstid slutar: 2020-10-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)