Från erkännande till egenmakt - regeringens strategi för de nationella minoriteterna

Proposition 2008/09:158

2008/09:158

minoritetsspråk

lag.

och

förvaltningsområde.

till

dessa

behärskar

myndigheter.

(1992:1433)

följande

(1985:1100),

detta

(2001:453)

följande

detta

referensgrupp.

övrigt.

majoritetsbefolkningen.

15)

verksamhet.

förvaltningsmyndigheter.

lagstiftning.

kommuner.

verksamhet.

antal

områden.

lagstiftning

syften.

förvaltningsmyndigheter.

förslag.

kulturellt.

minoritetsspråkskonventionen.

majoritetsbefolkningens

höjas.

behöver

minoriteterna.

effektiva

bedömning.

liten

arbete.

sina

2010.

deras

minoritetspolitiken

genomförandet

minoriteterna.

uppföljningen,

minoritetsspråk,

samt

efterlevnaden.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2009-03-17 Bordläggning: 2009-03-17 Hänvisning: 2009-03-18 Motionstid slutar: 2009-04-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)