Genomförande av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU

Proposition 2018/19:143

Regeringens proposition 2018/19:143

Genomförande av direktivet om

Prop.

skattetvistlösningsmekanismer inom EU

2018/19:143

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 juni 2019

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen. Genom lagen genomförs rådets direktiv (EU) 2017/1852 av den 10 november 2017 om skattetvistlösningsmekanismer inom Europeiska unionen.

Direktivet innebär att det införs
EU-gemensamma
bestämmelser om tvistlösning i fall av dubbelbeskattning inom EU. De berörda staterna ska genom ett förfarande vid ömsesidig överenskommelse försöka komma överens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

statustext: Propositionen bereds i utskott Inlämnad: 2019-06-25 Bordlagd: 2019-06-25 Hänvisad: 2019-08-29 Motionstid slutar: 2019-09-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)