Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget

Proposition 2012/13:79

Regeringens proposition 2012/13:79

Godkännande av ett irländskt protokoll som ska

Prop.

fogas till
EU-fördraget
och
EUF-fördraget

2012/13:79

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Birgitta Ohlsson

(Statsrådsberedningen)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att protokollet av den 13 juni 2012 om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget ska godkännas av Sverige. Protokollet ska fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett godkännande av protokollet föranleder en ändring av lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. I propositionen läggs ett förslag till en sådan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-03-12 Bordläggning: 2013-03-12 Hänvisning: 2013-03-13 Motionstid slutar: 2013-03-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)