Godkännande av motorfordon m.m.

Proposition 2008/09:53

Godkännande av motorfordon m.m.

2008/09:53

och

följande

godkännande

typgodkännandeprocessen,

typen,

och

heten.

trafikregistret

tekniska

denna.

tillsynen.

regeringen

styrelsen.

lagen.

skrifter

lagen.

tioner

lydelse.

kubikcentimeter,

50

kubikcentimeter,

drift

50

50

drift

kännandet.

trängselskatt

följande

Sverige,

vagnar”.

stycket,

klassen

klassen

(2004/05:FPM45)

kommentaren.

vid

föreskrifter.

organ

direktivet.

fullt

godkända

”direktivet”.

rättsliga

förslaget.

definitionerna.

svenska

riktiga.

mobilkranar.

mobilkranar.

trängselskatt.

göras.

undantas.

från

bilar.

mobilkranar.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-17 Bordläggning: 2008-10-21 Hänvisning: 2008-10-22 Motionstid slutar: 2008-11-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (6)