Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering

Proposition 2013/14:238

Regeringens proposition 2013/14:238

Godkännande av rådets beslut om systemet för

Prop.

EU-budgetens
finansiering

2013/14:238

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 juni 2014

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Vid Europeiska rådets möte i februari 2013 träffades en överenskommelse om
EU-budgetens
utveckling och finansiering för
2014–2020.
De delar av överenskommelsen som rör ändringar i
EU-budgetens
finansieringssystem har därefter formaliserats i ett beslut fattat av Europeiska unionens råd den 26 maj 2014. För att beslutet ska bli giltigt krävs enligt artikel 311 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ett nationellt godkännande i enlighet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2014-06-10 Bordlagd: 2014-06-10 Hänvisad: 2014-06-11 Motionstid slutar: 2014-10-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)