Handel med vissa receptfria läkemedel

Proposition 2008/09:190

2008/09:190

läkemedel

inte

sument.

drivas

folkhälsan.ändringen

18

vårdsapotek,

nikotinläkemedel.

receptfria

legitimerad

ningar,

yrket.

het.

medel.

läkemedel

lydelse.

ansvar.

propositionen.

positionen.

kvalitet.

område

nationella

styrelsen.

personal,

hälsa,

dagligvaruhandeln.

medel.

säkra

2008:129.

dukturval.

beroende.

kundutrymmet.

ningen.

egenvårdsavdelning.

ombud,

tioner:

dukter.

distansapoteket.

belopp

medel.

är

läkemedel.

ådömas

teringen.

medlet.

resumén.)

läkemedel)

medel)

läkemedel.

ordningen.

medel.

09.pdf)

packningsstorlekar)

stoppning

hållande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-04-24 Bordläggning: 2009-04-24 Hänvisning: 2009-04-27 Motionstid slutar: 2009-05-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)