Hör till Riksdagens Skrifvelse 1894, N:o 116

Proposition 1894:riksstat

Hör till Riksdagens Skrifvelse 1894, N:o 116.

'' '' '' ■

RIKSSTAT

ÅR 1895.

Bih. till Jtiksd. Prat. 18.94. 10 Sami. 1 Afd. ‘2 Band.

1

2

Tillgångar och inkomster.

öfverskott å statsregleringarna för föregående år .....................................................

Statsverkets inkomster: Bil. litt. A.

Ordinarie inkomster ................................................................. 19,416,000: —

Bevillningar ............................................................................ 74,973,000: —

Riksbankens vinst för år 1893 ....................................................................... ......

Summa

På Första Kammarens vägnar:

Pehr Ehrenheim,

n. v. Talman.

Riksstat

Kronor. ö.

172,000 —

94,389,000 —

2,480,000
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.