Hör till Riksdagens Skrifvelse 1896, N:o 119

Proposition 1896:riksstat

Hör till Riksdagens Skrifvelse 1896, N:o 119.

RIKSSTAT

FÖR

ÅR 1897.

Bill. till Rilcsd. Prot. 1896. 10 Sami. 1 Afd. 9 Band.

1

2

Riksstat

Kronor.

0.

Tillgångar och inkomster.

Öfverskott å statsregleringarna för föregående år....................................................

8,296,000Statsverkets inkomster: Bil. litt. A.

Ordinarie inkomster................................................................ 20,655,000: —

Bevillningar ............................................................................ 80,080,000: —

100,735,000Af riksbankens vinst för år 1895 ....................................

2,700,000

Summa

111,731,000Stockholm

På Första Kammarens vägnar:

Gustaf Sparre,

n. v. Talman.

3

för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.